[IN ENGLISH] flag
Roger Lidgren


Roger Lidgren

Jag har varit verksam i stål- och verkstadsindustrin i över 40 år. Det har varit mycket omväxlande arbeten, från hands-on produktion, problemlösning, marknadsföring, marknadsutveckling och logistiklösningar. Min specialitet idag är dels marknadsutveckling, dels plastisk formning i synnerhet av höghållfast stål.

Efter många år i USA är mitt internationella kontaktnät enormt stort med kollegor inom teknik-, marknadsutveckling och företagsledning i europa och amerika. Sverige, Franrike, Spanien , Tyskland, USA, Canada, Mexico, Brasilien och Argentina är de länder jag har varit mest aktiv i. Jag ser fram emot att utveckla Toleap Consultings koncept för utbildning och konsulttjänster.

Praktiskt handlag i tillverkningsfrågor, logistiklösningar, teknisk och kommersiell förståelse för kundernas och slutanvändarnas behov är mina främsta egenskaper. Hela min familj flyttade till USA år 2000, efter 16 år i USA är jag numera amerikansk medborgare.

Roger Lidgren
B.Sc./Business Adm./Headmaster/Project Manager/Manufacturing and Market Development Specialist
Mobil: +1 5869257240
E-post: rogerlidgren53@gmail.com